Welkom op de website van Railzicht SOVA

Als actieve en gepensioneerde spoor-mensen kunt u lid worden voor slechts € 5,- per jaar. Het lidmaatschap geeft recht op kortingen bij het kerstklaverjassen, toneeluitvoering en kunnen deelnemen aan het Sinterklaasfeest. Uiteraard kunt u ook lid worden van één van de volgende afdelingen:

Fietsen, toneel, klaverjassen, biljarten of de fotoclub.

Het algemeen bestuur van de Sova heeft in de laatst gehouden vergadering de volgende besluiten genomen in verband met het COVID-19 virus en de veiligheidsregels opgelegd door de veiligheidsregio:

  • Na uitvoerig overleg en met pijn in het hart hebben wij gemeend het altijd gezellige Sinterklaasfeest dit jaar geen doorgang te laten vinden. Met name voor de grote groep kinderen vinden wij dit bijzonder sneu. Het bestuur is van mening dat de veiligheid van de medewerkers en bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Hopen er volgend jaar een dubbel mooi feest van te kunnen maken.
  • Ook het kerstklaverjassen gaat dit jaar niet door. Met de komst van zo’n 70 tot 80 deelnemers kan de 1,5 meter afstand niet in acht worden genomen.
  • De voor dit jaar geplande viering van het 75-jarig bestaan van de SOVA wordt doorgeschoven naar komend jaar om dezelfde reden als bij het klaverjassen.
  • De geplande reünie in maart 2021 wordt vooralsnog doorgeschoven naar 8 oktober 2021.
  • De geplande nieuwjaarsreceptie op 9 januari gaat voorlopig door.
  • Voor de geplande toneeluitvoeringen is nog geen definitief besluit genomen.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze ook voor ons vervelende besluiten maar de veiligheid van onze vrijwilligers en bezoekers van Railzicht staat voorop.

Het bestuur van de SOVA

André en Tine in het zonnetje gezet.

Op de algemene ledenvergadering is André Lodder benoemd tot erelid van de SOVA. Ruim 50 jaar, waarvan 42 jaar als penningmeester, heeft André zich ingezet voor de SOVA. Tine Lodder bedankt voor haar inzet als vrijwilliger, vele jaren heeft zij zich ingezet en alle hand en spandiensten verricht.

Activiteiten 2020

I.v.m. COVID-19 geannuleerd

Railzicht gesloten​

20 juli – 16 augustus 2020
20 december – 04 januari 2021

Maatregel klaverjassen

Onderstaand een foto van de aanpassing welke wij hebben gemaakt voor de klaverjassers zodat deze op 1,5 mtr van elkaar kunnen kaarten.
amersfoort

Uitslagen klaverjasmarathon 2019.

Op 30 maart heeft de jaarlijkse klaverjasmarathon weer plaatsgevonden bij Railzicht. Wederom was het een gezellige en geslaagde dag. Wilt u volgend jaar ook deelnemen aan dit evenement? Geef u dan op middels onderstaande buttons. Let wel, de button voor whatsapp werkt alleen als u de website bekijkt via een mobile browser.

Bekijk de uitslag van de marathon 2019