Biljarten

Op maandagavond, woensdagmiddag en donderdagavond is er de mogelijkheid competitie te biljarten bij Railzicht Amersfoort. Deze competitie bestaat uit driebanden, bandstoten en libre.

Ben je werkzaam bij de NS en het lijkt je leuk een keer te komen kijken of lid te worden van de afdeling biljarten, laat dit weten via het contactformulier.

Contributieregeling

De contributie van € 4,- per maand, € 48,- per jaar, plus SOVA-lid € 5,- = € 53,- kan overgemaakt worden op giro-rekening:
NL 78 INGB 0006 037933 ten name van SOVA afdeling biljarten Amersfoort.

Bij de betaling vermelden “contributie 2024”.

Betaling per maand:
eerste week van iedere maand.

Betaling per kwartaal:
In januari, april juli en Oktober.

Betaling per half jaar:
In januari en juli.

Betaling per jaar:
Voor 1 april.

Hartelijk dank,
De penningmeester